Offentlig ettersyn av detaljplan for Grøtnes felt F/T m fl, plan 1130201907

Strand kommune har lagt forslag til detaljregulering for Grøtnes – felt F/T m.fl. plan 1130201905 til offentlig ettersyn i tiden 08.07.20 til 02.09.20

Formålet med planen er å legge til rette for industri/næring med oppføring av bygg for handel med plasskrevende varer og handel innenfor «big-box» konseptet.

 

Eventuelle merknader sendes innen 02.09.20 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland, eller på e-post

 

Link til journalpost

Revidert plankart (PDF, 654 kB)

Reviderte bestemmelser (PDF, 204 kB)

Sårbarhetsanalyse (PDF, 903 kB)