Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker sammen med fagdommere. 

Hvordan bli meddommer?

Kommunestyret skal oppnevne nye meddommere for perioden 2025 – 2028 før sommeren 2024. Fyll ut skjemaet hvis du ønsker å bli meddommer eller skjønnsmedlem

Meld deg som meddommer eller skjønnsmedlem

Utsatt søknadsfrist for skjønnsmedlemmer og meddommere jordskifteretten: 24.05.2024 

Hva er en meddommer?

En meddommer (lekdommer) er en person uten juridisk utdannelse som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt i 1-3 saker per år. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, enkelte saker kan vare noe lenger.  Verv som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Du må: 

  • være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start (01.01.2025)
  • ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Strand kommune på valgdagen
  • snakke og forstå norsk
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • være alminnelig hederlig samfunnsborger som er godt skikket til vervet. Krav til vandel - se domstolloven §72
  • Ikke være straffedømt, ikke være under offentlige gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • det er en fordel om meddommerne har alminnelig god digital kompetanse
     

Utvalgene skal bestå av like mange kvinner og menn, og skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen. For å sikre bredde i utvalgene skal det blant annet tas hensyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur.

Ulike typer meddommere

Strand skal oppnevne meddommere til Sør-Rogaland tingrett, Gulating lagmannsrett og Sør-Rogaland jordskifterett. Strand skal også foreslå skjønnsmedlemmer - som skal oppnevnes av Rogaland fylkeskommune. Les mer om ulike typer meddommere på domstol.no

De samme personene kan ikke velges både til lagmannsretten og tingretten. Ellers kan alle kombinasjoner velges.

Spørsmål om vervet som meddommer?

Mer informasjon om det å være meddommer finner du på domstol.no 

Eventuelle spørsmål kan sendes til postmottak@strand.kommune.no