Flomsikringsarbeid i Hellandsvegen

I uke 49 fortsetter kommunen med flomsikringsarbeid i Hellandsvegen. 

Hensikten denne gang er å avskjære boliger på nedsiden av Hellandsvegen fra en eventuell flom. Etter dette tiltaket vil eventuelt flomvann i større grad bli ført langs ny kantstein til kummer, rør og elv.

Arbeidet vil foregå etappevis fra gangfeltet ved Hellandsbanen og oppover.  Vegen vil ikke bli stengt,  men det vil bli innsnevringer i kjørebanen. Derfor er det viktig at trafikantene viser hensyn til hverandre. Arbeidet vil pågå i omtrent 8 uker. 

kart som viser strekning hvor kantstein legges i Hellandsvegen - Klikk for stort bildeKart arbeid Hellandsvegen