I dag kom svaret fra Kommunal og moderniseringsdepartementet med stadfestelse av vedtak om grensejustering mellom Forsand og Strand

Tidligere revisjonsdirektør er gått over i pensjon, og vi søker derfor ny leder.