2 av 6 leger er for tiden i foreldrepermisjon. Vikartilgang er svært vanskelig, foreløpig har vi 4 uker vikar i sommer på samme tid som det starter ferieavvikling for de gjenværende 4 legene.

Strand kommune ønsker å komme i kontakt med aktører som er interessert i å få til en ordning for middagslevering til eldre og syke hjemmeboende i Strand kommune.

Strand kommune kjøper skoleplasser ved Forsand skole også til nye 1.klassinger som bor i det grensejusterte området som tidligere hørte til Forsand kommune.