Barkavika


Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgjevågen og Vostervatnet.

Manntall for Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhuset på Jørpeland fra 11. juli til og med valgdagen 9. september. Her kan du undersøke om du står i manntallet.