Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke søknad frå Lyse Elnett AS om ein ny kraftleidning frå Dalen i Strand kommune til Hjelmeland kommune, og ein ny transformatorstasjon på Hjelmeland i Rogaland fylke.

Mange eldre har lange kvelder og dårlig matlyst, på Tautunet har de satt fokus på ernæring og matglede for eldre.