Det er stor pågang med henvendelser til legekontorene pr. telefon, blant annet angående koronatesting

På budsjettet for 2021 er det bevilget kr 500 000 av eiendomsskattemidlene som etter søknad kan brukes til tiltak i utkantene.

Kjære kollegaer, vi står fortsatt midt oppe i en krisesituasjon som vel ingen av oss har sett maken til.