Barneverntjenesten har ledig 100% fast stilling som kontaktperson fra 1.3.22. Stilling som kontaktperson innebærer å være barnets kontaktperson. 

Elever (grunnskole, videregående skoler og voksenopplæring) og ansatte i barnehager og skoler anbefales å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien, helst samme morgen. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått oppfriskningsdose (3.dose koronavaksine) for mer enn en uke siden, skal ikke testes.