Omsorg/Miljøtjenesten/Psykiatri søker etter sommervikarer i perioden 12.6-27.8.23.

Arealplan2016

I Strand kommune har vi litt over 300 gjeldende arealplaner. De aller fleste boligfelt og næringsareal og Landbruks-, natur- og friluftsområdeområder inngår i en arealplan eller en kommuneplan.

I forbindelse med kommunens godkjennelse som Trafikksikker kommune, ønsker vi å ha fokus på trafikksikkerhet sammen med Trygg Trafikk. Det vil komme varierende tema fra måned til måned. I desember er fokuset på det å komme seg trygt hjem fra julebord.