Hvis noen har ubrukte hus eller leiligheter som kan brukes av flyktninger, meld fra til kommunen på dette skjemaet 
Det kan bli behov for boliger både i forbindelse med akutt innkvartering og bosetting i kommunen