Vi har ledig 100% fast stilling i vår prosjektavdeling og søker etter erfaren prosjektleder som kan starte så snart som mulig.

Langelandsmoen omsorgsboliger søker miljøterapeuter til 80% fast stilling til ambulerende miljøtjeneste fra 01.07.2023, og 100% vikariat fra snarest til 14.02.2024.

Strand kommune har nylig utarbeidet førsteutkast til planer for kommunens forebyggende arbeid for barn og unge voksne 0-25 år, pårørendestrategi og handlingsplan, samt selvmordsforebyggende plan. Levekårsutvalget har vedtatt å sende disse planene ut på høring.