Dagsenter for utviklingshemmede

Dagsenter for utviklingshemmede

Dagsentere for utviklingshemmede ligger i Torghuset på Jørpeland og har en fin, sentral plassering i byen vår.

Formål med tjenesten:

Dagtilbudet skal gi funksjonshemmede et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. Tjenesten skal bidra til utvikling, mestring, stimulering og økt selvbestemmelse. Det primære vil også i noen tilfeller kunne være å legge til rette for rene trivselsfremmende aktiviteter, eller vektlegge vedlikeholdstrening av allerede innlærte ferdigheter. Tjenesten skal i størst mulig grad tilpasses individuelle behov.

Hvem får tjenesten:

Dagsenteret er åpent alle hverdager fra kl. o8oo - 1500. Ved behov kan det søkes om utvidet tid. Dagsenteret kan gi tilbud om aktiviteter på Grønn omsorg og i Vedhogstgruppe ute i feltet. Dagsenteret har tur- og trimaktiviteter, vannaktiviteter i bassenget på Jørpeland ungdomsskole. Senteret har trimrom, rom for data/video og "sanserom". Hver onsdag har Dagsenteret åpen kafè, som brukerne er med å forberede. Makulering er også en mulig aktivitet.

Tjenestemottakere som bor i kommunale leiligheter med døgntilsyn, kan bruke Dagsenteret til aktiviteter som en del av dagstilbudet. Det kan være et sosialt treffsted.

Dagsenteret har godt fagmiljø. Individuell plan kan utarbeides dersom tjenestemottaker ønsker dette.

Søker har selv ansvar for transport til og fra Dagsenteret.Det tas ikke betalt for dagsenterplass. Bruker betaler selv sin mat og drikke.