Dagsenter for utviklingshemmede

Dagsenter for utviklingshemmede

Dagtilbudet skal gi funksjonshemmede et meningsfylt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid. 

Vi har åpent alle hverdager fra kl. 08:00 - 15:00.
Dagsentere for utviklingshemmede ligger i Torghuset på Jørpeland og har en fin, sentral plassering i byen vår.

Om tilbudet

Vi kan gi tilbud om aktiviteter på Grønn omsorg og i Vedhogst gruppe ute i feltet. Vi har tur- og trimaktiviteter, vannaktiviteter i bassenget på Jørpeland ungdomsskole. Senteret har trimrom, rom for data/video og "sanserom". Hver onsdag har Dagsenteret åpen kafè, som brukerne er med å forberede. Makulering er også en mulig aktivitet.

Bor du i kommunal leilighet med døgntilsyn kan du delta i aktiviteter på dagsenteret som en del av dagtilbudet. Dagsenteret skal være et sted for sosialt samvær.

Dagsenteret har godt fagmiljø. Individuell plan kan utarbeides dersom tjenestemottaker ønsker dette.

Tjenesten skal bidra til:

  • utvikling
  • mestring
  • stimulering
  • økt selvbestemmelse

Slik søker du

Du søker om plass på dagsenter ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om dagsenter eller andre tjenester kan passe.

  • det er ingen søknadsfrist
  • søknader behandles fortløpende
  • ved behov kan det søkes om utvidet tid. 

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Pris, transport og mat

  • det tas ikke betalt for dagsenterplass
  • øker har selv ansvar for transport til og fra dagsenteret
  • bruker betaler selv sin mat og drikke