Helsebasseng

Helsebasseng

Ønsker du time til egentrening i helsebassenget i Strand kommune?

Prioritering av tildeling av basseng-tid i helsebassenget på Jonsokberget:

1. prioritet: Kommunale virksomheters egne pasienter og brukere (skoler, barnehager, institusjoner, miljøtjenesten, hverdagsrehabilitering, kommunal fysio-/ergoavdeling). Disse brukerne vil få time på dagtid. Tilbudet er gratis.

2. prioritet: Personer med helsemessig utfordringer som kan ha nytte av trening i varmtvannsbasseng. Denne gruppen vil få time på ettermiddager. Tilbudet er gratis. 

3. prioritet: Andre grupper med særlige behov etter vurdering.

4. prioritet: Kommersielle aktører.

Det vil bli satt sammen grupper på flere personer pr time. 

Søknadsskjemaet finner du her.