Telefonliste til omsorgstjenester i Strand kommune

Telefonliste til omsorgstjenester i Strand kommune

Omsorgstjenester i Strand kommune kan kontaktes på følgende telefonnummer for tildelingsmeldinger og melding om utskrivningsklar pasient:
 

Rehabiliterings- og korttidsavdelingen Jonsokberget.
Avdelingstelefon 459 75 298
Avdelingsleder Silje Iren Meltveit, 51 74 24 25 / 91 34 38 34 (tirsdag, torsdag og fredag)

Åpen omsorg Jørpeland
telefon 905 95 812 

Åpen omsorg Tau
telefon 901 12 823 / avdelingsleder: 

 

Skriftlige søknader sendes til

Tiltaksteamet i Strand kommune
Jonsokberget Bo – og Aktivitetssenter
Postboks 115

4126 Jørpeland

 

Nedenfor finner du telefonliste med viktige telefonnumre til Strand kommune sin helse og omsorgstjeneste.


Institusjon Jonsokberget
Rehabiliteringsavdelingen - 459 75 298
Sykeavdelingen, 459 75 307
Virksomhetsleder Mette Boye telefon 470 24 185
Avdelingsleder Sykeavdelingen: Torhild Fjelde Rygh 474 64 196
Avdelingsleder rehabiliteringsavdelingen Silje Iren Meltveit - 913 43 834(tirsdag, torsdag og fredag)

Dementavdelingen Jonsokberget
Virksomhetsleder Kathrine Sveinsvoll Dagestad 952 89 282
Avdelingsleder Martha Amdal Torgersen 948 38 816

Avdeling CH 479 73 982
Avdeling BH 404 11 060
Avdeling BU 479 74 576
Avdeling AH 911 04 065
Avdeling AU 479 74 378
Det lille dagsenteret 913 54 560
 

Åpen omsorg Jørpeland
Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein - 41 66 01 39
Avdelingsleder Wenke Eskedal - 90 87 45 49 
Hjemmesykepleien  - 905 95 812 eller 905 19 513

 

Tautunet bo og aktivitetssenter på Tau  
Virksomhetsleder Solveig Lande - 
Hjemmesykepleien v/Nina Marie Heggland Finnesand - 
Hjemmesykepleien mobil - 901 49 519
Dementavdeling:
Utsikten, 2 etg: 90594056/90714732
Toppen, 3.etg: 90728382/90821989
Avdelingsleder: 90989592

 

Psykiatrisk hjemmesykepleie - 54 74 31 76 

 

Legesentre
Jørpeland legesenter - 51 74 21 00. Fax - 51 74 21 01

Tau Legesenter - 51 74 40 00. Fax - 51 74 40 15

Rådhusgaten legegruppe - 51 74 40 40. Fax - 51 74 40 41