Hverdagsrehabilitering i Strand kommune startet i vår Ruslegruppen, en turgruppe som er et lavterskeltilbud for alle som har redusert ganghastighet og funksjon.

Miljødirektoratet starter i juni en kartlegging av naturtyper i Rogaland.

Strand kommune ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Du som innbygger vil motta posten i en digital postkasse. Brev til virksomheter og organisasjoner vil bli sendt via Altinn.