Strand kommunes Temaplan for kulturminne og kulturmiljø er ferdig og publisert digitalt.

For Kolabygda og omegn.