Det nye kommunestyret blir konstituert i møte 2. oktober 2019. Da velges også ordfører, varaordfører, formannskap og andre råd og utvalg i Strand kommune.

Kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda starter nå arbeid med en ny felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (lokal avløpsforskrift).

Vi sender med dette ut en høring av retningslinjene for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Strand kommune for perioden 2020 – 2024. Retningslinjene evalueres og vedtas av nytt kommunestyre hvert 4. år.