1. januar 2019 gikk brannvesenet i Strand og Forsand inn i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Formålet er å styrke tjenesten, kvaliteten og samarbeidet i regionen, med innbyggerne i fokus.

Kommunaldepartementet har i sitt vedtak om justering av kommunegrensen mellom Strand og Forsand valgt å lytte til innbyggerne.

Utlysning for 2019-søknadsfrist 10.desember 2018