Regnskapet for Strand kommune for 2017 gjøres opp med et rekordstort overskudd.

Det inviteres til åpen prekvalifisering for innendørs kunstprosjekt på nye Tau skole - Superparken. Frist for innsendelse er 04. mars 2018.