Faktura for kommunale avgifter for 2. halvår 2017 (vann/avløp/feiing/eiendomsskatt) sendes ut i disse dager. Denne forfaller 20.10.2017.

 

Vi anbefaler alle å opprette e-faktura ved betaling. Dersom det er vanskelig for deg å betale hele regningen ved forfall, kan du ringe 51 74 30 86.

 

 

Kulturkontoret og ungdomsrådet lyser ut kr 100.000,- til rusfrie ungdomsarrangement/ ustyr. Kanskje er det noe for ditt lag eller organisasjon?


Kulturdepartementet åpner nytt fagsystem for spillemidler 1. oktober 2017.

Frist for å sende inn søknad om spillemidler for 2018 er satt til 20. oktober 2017.

Søknaden sendes elektronisk til nettstedet www.idrettsanlegg.no