Stokkevika

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljregulering for Stokkavik på Idse til offentlig ettersyn.

Nedre Fjelde II

På vegne av Ryfylke Tomteselskap AS, gir Arkitektkontoret STAV AS i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at plangrense for plan 1130201706, Nedre Fjelde II blir utvidet.

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for felt S9 i Jørpeland sentrum, plan 1130201607,  08.11.17 i sak 081/17.