Strand kommune er den største juletrekommunen i Rogaland. Over 1000 dekar er tilplantet med juletre, men etterspørselen er  stor for fine juletrær. Kunstige trær kommer aldri til å utkonkurrere levende juletrær.  For nye produsenter og andre interesserte arrangeres det juletresafari kommende lørdag hos Vidar Garheim på Fundingsland i Hjelmeland som har noen flotte juletrær av sorten fjelledelgran

Bussbilletten gjennom Ryfast går over to soner "Ryfylke" og "Nord-Jæren".