I dag kom svaret fra Kommunal og moderniseringsdepartementet med stadfestelse av vedtak om grensejustering mellom Forsand og Strand

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.