1. januar 2019 gikk brannvesenet i Strand og Forsand inn i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Formålet er å styrke tjenesten, kvaliteten og samarbeidet i regionen, med innbyggerne i fokus.

Kommunaldepartementet har i sitt vedtak om justering av kommunegrensen mellom Strand og Forsand valgt å lytte til innbyggerne.

Ved ordførerens nyttårsmottakelse torsdag den 3. januar 2019 skal det deles ut ærespriser til innbyggere i Strand som har utmerket seg spesielt i løpet av det siste året. Har du tips om hvem som bør nomineres til en av følgende priser, vil vi gjerne hør fra deg:

Årets Strandbu

Formålet med bragdprisen «Årets strandbu» er å gi en påskjønnelse til enkeltpersoner eller organisasjoner som, ved sin innsats eller i sitt arbeid, har medvirket til å fremheve Strand på en positiv måte.

Ungdommens kulturpris

Formålet med ungdommens kulturpris er å inspirere og oppmuntre enkeltpersoner eller grupper av ungdommer som er 20 år eller yngre, til videre utvikling av talent. Prisen tildeles ungdom som er bosatt i Strand kommune, eller i spesielle tilfeller ungdom som er bosatt utenfor kommunen på grunn av studier.

Ildsjelprisen

Formål med ildsjelprisen er å gi en påskjønnelse til en person, gruppe eller organisasjon som har gjort en betydningsfull innsats innen frivillighet i Strand kommune

Begrunnede forslag til kandidater sendes til postmottak@strand.kommune.no innen 30. november 2018.