• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om hogst, trefelling og rydding på kommunal grunn

Innledning

Gjennom dette skjemaet kan du søke om hogst og rydding på kommunal grunn.

Kommunen vurderer søknaden blant annet etter følgende kriterier:

 • rammer gitt i lov om rettshøve mellom granner (naboloven), reguleringsbestemmelser, reguleringsplaner, samt andre lover og vedtak
 • ulempe med hensyn til sol og lys i forhold til trærnes plassering, høyde og tetthet
 • om trærne vurderes som risikofylte
 • om det er enighet eller uenighet i nabolaget
 • vurderinger av trærnes estetiske betydning for området
 • klimatiske forhold, som for eksempel endret vindeksponering og erosjon
 • trærnes art, alder og kondisjon, samt hensyn til biologisk mangfold på stedet

Kommunen avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som kan felles, og vi gjør videre oppmerksom på at vi alltid vil vurdere anmeldelse og kreve erstatning  av selvtekt.

Se regler for trefelling.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader