Rennende vann og grønne rom

Klikk for stort bilde

 

Strand mot 2050 må ta vare på særegenhet og identitet i landskap og kulturmiljø. Ny bebyggelse må skapes i et nært samspill mellom landskap, terreng og fremtidig uterom. Dette kommer frem i Rambølls rapport «Strukturelle hovedgrep for Strand mot 2050», som retter fokus mot rennende vann og grønne rom. Les mer om arbeidet med rapporten her.