• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Melde behov for digitalt verktøy til IT

Rutinar for å sikra personverninnføring av digitale verkty fører til fleire og nye utfordringar knytta til personvern.

RITS vil samarbeida om gode løysingar og heving av kompetanse hjå våre tilsette kring GDPR. Ein legg opp til å dela kunnskap og erfaringar knytta til databehandlaravtalar, protokollar i Draft IT og ROS/DPIA av digitale læringsressursar.


Personvernomboda i kommunane har etablert samarbeid, og har innsyn i kvarandre sine protokollar. Kunnskap om de ansattes og barns sin rett til personvern må koma heilt ut til dei tilsette i virksomhetene, slik at ein kan gjera gode og trygge val når ein tek i bruk digitale verktøy av ulike slag. Kommunane bør tilstreba like rutinar. For å melde behov før en går til anskaffelse av nye digitale ressursar (programvare, appar og nettportalar) i kommunen. 


1. Meld inn behovet via dette skjemaet

2. Bestillingen blir sendt til IT og Personvernombud

3. Informajsonen her blir brukt i kartleggingsarbeidet i Draftit

4. Når behovet er godkjent vil du få en tilbakemelding via mail

Alle protokollar og analysar blir lagra i Draftit og i  felles mappe for RITS i websak for å sikre systematisk saksgang og oversikt over godkjente systemer.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader