• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadskjema for tilskudd til kultur, idrett og fritid.

Retningslinjer

Generelle bestemmelser

Strand kommune har syv ulike tilskuddsordninger på kultur- idrett- og fritidsfeltet.

For frivillige lag og organisasjoner:

Oppstartstilskudd til nye lag og foreninger

•Driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge

•Vekstmidler til små frivillige lag og organisasjoner


For følgende tilskuddsordninger kan alle søke:

 
•Støtte til formål innen kultur, idrett og fritid

•Tilskudd til medlemskontingenter, turer- og utstyr for barn og unge

•Tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

 
50 000,- er søknadsbeløp for alle tilskuddsordningene.


Søknader på større beløp enn 50 000,- faller utenfor eksisterende tilskuddsordninger, men kan sendes til postmottak@strand.kommune.no emnefeltet «Søknad om kulturtilskudd _navn på søker»  innen den 1. november. Søknaden vil deretter bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet for kommende år.

Unntatt for støtte er:

•organisasjoner som primært ivaretar medlemmets økonomiske-, yrkes- eller helsemessige interesser.

•bedriftsidrettslag

•politiske partier

•organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon.
 

Organisasjoner, foreninger og andre aktører som gis tilskudd etter disse retningslinjene, vil kunne avkreves regnskap for det året det er gitt tilskudd.

Søknader skal sendes inn i tråd med retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning.

Frist for å klage er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til postmottak@strand.kommune.no og merkes Søknad_kultur_klage.

Dersom søker oppgir uriktig informasjon i en søknad, kan vedkommende eller foreningen/laget han/hun representerer, bli fratatt retten til å søke om kommunal støtte i inntil to år. I tillegg vil tildelt støtte bli krevd tilbakebetalt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader