• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknadsskjemaet gjelder for:

  • Utslipp fra boliger, hytter, turistbedrifter og lignende virksomheter med utslipp på mindre enn 50 pe (personekvivalentar).
  • Utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2 000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Informasjon:

  1. Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensingsforskriften kap. 12. Søknad med alle opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkrav i kap. 12 vil bli behandlet innen 6 uker. Søknad om unntak fra standardkrav i kap. 12 vil bli behandlet uten ugrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

  2. For prosjektering og utføring av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedr. søknad om tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger et igangsettingsløyve fra kommunen.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader