Ukraina-krisen

Mange har spørsmål knyttet til situasjonen i Ukraina, her finner du mer informasjon:

Informasjon fra Strand kommune

Strand kommune gir tjenester til ukrainske flyktninger som oppholder seg i kommunen og har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger etter avtale med IMDi. Som flyktning har du ulike rettigheter på ulike tidspunkt:

 • Flyktninger som bor i private hjem har før registrering hos politiet rett på nødvendig helsehjelp. Flyktningene kan i noen tilfeller ha rett på nødhjelp fra NAV i en kort periode.
 • Flyktninger som etter registrering har inngått avtale med kommunen om alternativ mottaksplass (AMOT) har rett til informasjon, råd og veiledning fra kommunen. Flyktninger i denne situasjonen får økonomisk utbetaling til livsopphold, og har samme rett til helsehjelp og omsorgstjenester som andre. Du som bor på alternativ mottaksplass får ingen direkte utbetaling fra UDI, og det gjør heller ikke de du bor hos. Du har ikke rett til tjenester etter sosialtjenesteloven.
 • Flyktninger som bosettes for varig opphold i kommunen, har rett på tjenester på lik linje med andre innbyggere.

Strand kommune ønsker at alle ukrainske flyktninger som oppholder seg i kommunen kontakter flyktningtjenesten ved NAV Strand på telefonnummer 47483788.  

Flyktningtjenesten kan også kontaktes for spørsmål som du ikke finner svar på, på kommunens hjemmesider, f.eks. om bosetting, alternativ mottaksplass, bolig og flyktningenes rettigheter. Har du barn i skolealder og lurer på hva du må gjøre for å få skoleplass anbefaler vi deg også å ta kontakt med flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten vil hjelpe deg i den videre kontakten med skolen. 

Når det gjelder helsehjelp er det flyktninghelsetjenesten ved Familiens hus/Jørpeland helsestasjon som tilbyr dette. Helsesykepleier har mottakssamtale med alle som kommer til kommunen. Samtalen gjennomføres med tolk dersom det er behov for det. Helsesykepleier har ansvaret for å gjennomføre lovpålagt tuberkulosearbeid. I flyktninghelsetjenesten kartlegges fysisk og psykisk helse og henvises videre til andre i hjelpeapparatet dersom det er behov. Det er lege tilknyttet flyktninghelsetjenesten på helsestasjonen tirsdager. Her bestiller man tid via helsesykepleier. Ta kontakt med Jørpeland helsestasjon 51 74 21 80 for avtale.

Ved akutt behov for helsehjelp:
-    Dagtid ukedager – Jørpeland legesenter 51 74 21 00
-    Kveld, helg og helligdager – legevakten – 116 117

Ønsker du å hjelpe kontakt Ole Næss daglig leder ved Frivilligsentralen, tlf: 93486199

Informasjon til nyankomne flyktninger

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Hovedregelen er at flyktninger skal komme til Norge via Råde, men det er også mulig å registrere seg ved ankomst til Rogaland.

Dersom du ikke er registrert, må du ta kontakt med politiet for å melde din ankomst. Det gjør du ved å møte opp i tredje etasje på Jæren politistasjon, Arne Garborgs veg 7. 4340 Bryne. Åpningstid: kl. 09.00-15.00. Telefonnummer: 48 99 66 40. Du trenger ikke kontakte politiet før du kommer.  Strand kommune ønsker imidlertid at du tar kontakt med flyktningtjenesten ved NAV Strand på telefonnummer 47483788. Nyankomne flyktninger uten bopel som kommer utenom åpningstiden til Jæren politistasjon kan henvende seg til Thon Parter Hotel Sandnes, Roald Amundsens gate 115, 4307 Sandnes. Les mer her.


Når du har meldt din ankomst vil du få innkalling til registreringssamtale hos politiet. Dette kan ta noen dager eller uker. Registreringssamtalen danner grunnlaget for asylsøknaden din, og for at du får opphold med midlertidig kollektiv beskyttelse og D-nummer (et norsk personnummer).

Mens du venter på registrering kan du enten:

 • bo privat hos noen du kjenner.
  Disse reglene gjelder hvis du bor privat: Du har rett på nødvendig helsehjelp som ikke kan vente. Kontakt legevakt på telefon 116 117. Du kan i noen tilfeller ha rett på nødhjelp fra NAV i en kort periode.
 • eller bo på registreringsmottak. Hvis du ønsker plass på registreringsmottak ber du politiet om dette. 
Informasjon på eget språk

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) oversetter fortløpende nyttig informasjon til ukrainsk, russisk og engelsk.

Offisiell og oppdatert informasjon fra UDI som er nyttig for flyktninger fra Ukraina finner du på Facebook-siden Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Slik kan du hjelpe

Strand kommune vil i samarbeid med frivillige organisasjoner komme tilbake med informasjon om hva som trengs lokalt.

Kontaktperson i kommunen for koordinering av frivillig innsats er daglig leder ved Frivilligsentralen Ole Næss, tlf: 93486199

 

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene. Mange vil bidra til hjelpearbeidet, og det fins mange muligheter til å gjøre det. Vi oppfordrer til å bidra ved å støtte organisasjonenes innsats. De vet hva som trengs og har erfaringen og apparatet til å levere effektiv bistand. Under er en oversikt over Frivillighet Norges medlemsorganisasjoners hjelpekanaler. 

Hva kan arbeidsgivere gjøre for flyktninger fra Ukraina

Flere arbeidsgivere i Rogaland ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina med å gi dem jobbtilbud. Her er NAV Rogaland sine råd og anbefalinger om hva som er lurt å gjøre.

Informasjon fra statlige organer

Oppdatert informasjon om Ukraina-krisen og flyktningsituasjonen finner du her:

Regjeringen - aktuelle saker om Ukraina-krisen

Regjeringen - oversikt over spørsmål og svar om angrepet på Ukraina

Utlendingsdirektoratet (UDI) - informasjon om hvordan søke beskyttelse og opphold i Norge, om å reise til Norge og informasjon om flyktningsituasjonen fra offentlige myndigheter, frivillige og samfunnsaktører. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) - informasjon om bosetting, introduksjonsprogram, informasjon på ukrainsk og informasjon om tilskuddsordninger

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) - informasjon om hvordan snakke med barn om krig, enslige mindreårige flyktninger og fosterhjem/adopsjon. 

Politiet - informasjon til ukrainske borgere om hvordan de registrerer seg hos politiet for å søke kollektiv beskyttelse. 

Utdanningsdirektoratet  - hvordan ta imot flyktninger i barnehager og skoler

Mattilsynet - informasjon om kjæledyr fra Ukraina

Hvordan snakke med barn om krig?

Både Utdanningsdirektoratet (Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt) og Redd barna (Slik snakker du med barn om krig) gir gode råd om hvordan du kan prate med barnet ditt om situasjonen i Ukraina.

Hjelpetelefoner - noen å snakke med

Det finnes mange du kan snakke med dersom du er urolig for situasjonen:

 • Kirkens SOS-telefon: 22 40 00 40
 • Hjelpetelefonen - Mental Helse: 116 123
 • Kors på Halsen – Røde Kors: 80 03 33 21
 • Oppsporingstjenesten til Røde Kors: 22 05 40 00
 • Unge pårørende – for barn og unge mellom 7 og 18 år: 90 90 48 48
 • Pårørendesenteret: 90 90 48 48