Torg

Formål med tjenesten torg er å drifte og vedlikeholde Jørpeland torg, med sikte på å tilby torgselgere og publikum et attraktivt torgareal.

Hvem kan leie torgplass?

Torgsalg er primært forbeholdt salg av frukt og grønnsaker. Ved salg av skalldyr og fisk, må krav fra Mattilsynet følges.


Regler for torgplass

  • En torgplass defineres som 15 m2
  • Torgsalg kan foregå mellom kl 07:00-19:00.
  • Det er ikke tillatt å la slagsinnretninger stå igjen på torget etter endt salgsdag.
  • Torgselger har plikt å rydde etter seg, annet renhold er kommunen ansvarlig for.
     

Hva koster en torgplass?

Ved små-salg ved torget er det besluttet at det ikke skal tas arealleie. Torgselger finner selv ledig plass.

Strøm

Ved behov for strøm kontaktes Strand kommune i forkant.

Arrangementer i sentrum

Ved arrangement i sentrum som Strandadager, Høstmarken og julesalg etc. er det Jørpeland handelsforening, sammen med arrangementskomite, som disponerer torgarealet. Torgselger må kontakte arrangøren for å få tildelt plass.

Da vil det bli tatt inn en arealleie som fastsettes av arrangøren.»

Stenging av torget

Torgstyret kan stenge torget ved spesielle arrangementer, torgselger skal da ha minst en ukes forvarsel annonsert i lokalavisen.

Gudmund Selvær
Fagleder samferdsel
E-post
Telefon +47 91 33 26 78