Hekk og busker

Kort fortalt:

 • Før skolestart er det ekstra viktig at du har klippet hekken.
 • Busker og trær på din eiendom skal ikke vokse ut over fortau og vei.
 • Ved kryss og avkjørsler, skal hekk og busk ikke være høyere enn en 0,5 meter.

Klipp hekk og busker! Veileder til et trafikksikkert nærmiljøKrav til sikt på din eiendom

 • Reguleringsplaner overstyrer generelle krav til sikt. Sjekk kommunekartet om det er regulert inn siktlinje på din eiendom. 
 • Dersom det ikke er regulert en siktlinje på din eiendom kan du sjekke de generelle siktkravene som gjelder for din eiendom. Sjekk Hekkulatoren for hvilke generelle siktkrav som gjelder for din eiendom.


Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.
 • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
 • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter. 
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Avfallshåndtering

Nordmarka gjenvinningsstasjon har et eget område for levering av hageavfall, det er gratis å kaste hageavfall.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Om du ikke klarer å klippe hekken selv kan du ta kontakt med en entreprenør som kan gjøre jobben for deg.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet, eller over hekken.