Tau skole - Superparken

Det skal i henhold til kommunens økonomiplan settes av 320 millioner kroner inkl. mva. til riving av deler av eksisterende barneskole, oppføring av nytt barneskole bygg og ny flerbrukshall på Tau i Strand kommune.

 

Ny skole og flerbrukshall skal i sin helhet være ferdigstilt høsten 2019.

 

Prosjektet utføres i byggherrestyrte utførelsesentrepriser som organiseres som delte entrepriser.

Video av anleggsarbeidet

Bilde

 

Fremdrift
Veggforskaling bygg A - SuperparkenFundament bygg B - Superparken

Betongarbeidet med skolebygget (bygg A) er godt i gang. Støping av vegger i underetasjen er planlagt ferdig i løpet av mars. I løpet av sommeren skal betongarbeidet for alle etasjene være på plass.

Betongarbeidet med flerbrukshallen (bygg B) er i gang. Forskaling av fundamenter starter 06.03.18 og støpte fundamenter er planlagt ferdig i løpet av 14 dager.

I løpet av april 2018 er det planlagt etablering av et midlertidig fortau langs riksveien.