Nye Fjelltun skole

 

Det er i henhold til kommunens økonomiplan satt av 330 millioner kr (inkl. mva) til riving av eksisterende skole og bygging av ny (fjelltun) barneskole, på Jørpeland.

Den nye skolen skal i sin helhet være ferdigstilt høsten 2022. Prosjektet utføres i byggeherrestyrte utførelsesenterpriser som utføres som delte enterpriser.

 

Kjøremønster i fjelltunvegen

NYTT KJØREMØNSTER VED FJELLTUN SKOLE

Fra og med torsdag vil det bli nytt kjøremønster ved Fjelltun skoleområde. Vedlagt illustrasjon viser kjørebaner, gangareal, Kiss´n Ride og ny-etablert bussoppstilling.

Parkering for ansatte og besøkende

Ved Jørpeland ungdomsskole er etablert parkering. Parkeringsplassen har begrenset antall plasser og skal hovedsakelig benyttes av skolenes ansatte og besøkende til skolene. Parkering skal ikke benyttes til avlevering av skolelever, med unntak ved særskilte behov.

Kiss´n Ride for avlevering av skoleelever

Ved Frøken Bryn huset er det etablert Kiss´n Ride for avlevering av skolelever. Her er det parkering forbudt, og området skal kun benyttes til midlertidig stans.

Det oppfordres til å la barn gå eller sykle til skolen om de kan det.

Besøkende til Bikuben barnehage og travbane

For besøkende til Bikubå barnehage og travbane vil det bli etablert gjennomkjøring mellom skoleområdet til JUS og Fjelltun Skole (skolebakker). Området vil skiltes og sikres med tung trafikk sikring. Gjennomkjøringen har høydebegrensning 2.8m. Nåværende gjennomkjøring på baksiden av Jørpeland ungdomsskole vil bli stengt for all trafikk.

Første skoledag

Første skoledag vil politiet og vakter fra kommunens ansatte være i området. Disse vil passe på gående og vil kunne svare på spørsmål vedørende parkering, kjøremønster, m.m.

Første skoledag vil det være anledning til å parkere ved parkeringsplassen ved Jørpeland ungdomsskole for foresatte til førsteklassinger. Lærere oppfordres til å bruke parkeringsplasser ved Kirken og ved Jørpeland Bedehus. Dette er for å fristille parkeringsplass til foresatte (NB. Ikke parker foran Kirkekontoret/ Norøk).

Bussoppstilling

Elever som skal til Bjørheimsbygd møter ved busslommer, langs Fjelltunvegen (merket grønt på illustrasjon).

Omkjøring ved Staaltun stenges for all trafikk

Omkjøring til skoleområdene, via Staaltun, vil fra og med torsdag være permanent stengt.

Kjørende til skoleområdene

Alle kjørende til skoleområdene oppfordres til å vise hensyn og holde lav fart.


 

Presentasjon av skolebygget
Fremdrift

Rivearbeider

Rivearbeider i forbindelse med skoleutbygging/ ny flerbrukshall er godt i gang. Pr. i dag er Fjelltunvegen 25 og 39 revet, og EN Entreprenør er i gang med SFO. Riving av Fjelltun Skole er planlagt påbegynt i slutten av juni.

   

Undervisningsbrakker

Undervisningsbrakker for 5. – 7. trinn er for tiden under oppføring.