Informasjon nye satser januar 2019

Kommunestyret har i møte 20. juni 2018 vedtatt nye månedlige betalingssatser i SFO og samtidig innføres mulighet til å velge 80 % plass, dvs. 4 dager per uke.

Endringen gjelder fra 1. januar 2019 og blir som følgende:

 

 

40 % plass - 2 dager per uke kr. 1360

60 % plass - 3 dager per uke kr. 2040

80 % plass - 4 dager per uke kr. 2600

100 % plass - 5 dager per uke kr. 3000

 

Indeksregulering av prisene gjøres første gang januar 2020.

 

Hvis noen ønsker å endre type plass, gjøres det via Oppvekstportalen som du finner på hjemmesiden til Strand kommune. For at endring/ny type plass skal gjelde fra 1. januar 2019, må det søkes innen 1. november 2018 pga. 2 måneders oppsigelse- og endringstid fra den 1. i måneden. Viser for øvrig til vedtekter for SFO.

Turid Damgaard
Økonomi
E-post
Telefon 51 74 30 17