SFO i Strand kommune

Barneskolene i Strand har en skolefritidsordning for 1. - 4. klasse.

Funksjonshemmede barn får plass i ordningen t.o.m. 7. klasse. I Strand har vi 3 kommunale og 1 privat SFO.

Skolefritidsordningen er et pedagogisk tilrettelagt tilsyn- og omsorgstilbud for barn i alderen 6-9 år. Skolens rektor har ansvar for den kommunale SFO. 

SFO skal være et sted hvor barna har det trygt og godt. SFO skal gi gode utviklings- og aktivitets muligheter, og vil derfor være preget av lek. SFO gir barna muligheter til å bli bedre kjent med flere barn og dette virker positivt inn på skolemiljøet.

For at barna skal trives og ha et godt utbytte av tilbudet, er det nødvendig med et nært og godt samarbeid mellom foreldre og de ansatte. Gjensidig informasjon er nødvendig for at barnet skal kunne utvikle seg best mulig.

Driften av SFO baserer seg på et kommunalt tilskudd samt foreldrebetaling.

 

SFO er åpen alle virkedager unntatt lørdag, fra kl. 07.30 - 16.30. (Det er muligheter for utvidet åpningstid fra kl. 06.30 dersom det er minimum tre barn i den enkelte ordning som melder seg på.) I skolens ferier holdes SFO åpen dersom min. tre barn er påmeldt. SFO er stengt på 5 planleggingsdager i året og har 4 uker feriestengt.

 

For mer informasjon om påmelding, betalingssatser, oppsigelsesfrister m.m., se vedtekter for Strand kommunes SFO øverst på denne siden og ellers på den enkeltes hjemmeside i menyen over.

 

Kommunal SFO, påmeldingsskjema i menyen over. Påmeldingsfrist 15. april.

 

Nordre Strand SFO

Leder: Ingunn Gjeitanger tlf. 51 74 28 05

Tau SFO

Leder: Line Vatne tlf. 51 74 27 04

Resahaugen SFO

Leder: Mika Agovic tlf: 51 74 26 72

 

Privat SFO, kontakt SFO for påmelding.

 

Klippen fritidsklubb

Leder: Jorunn Angelsen tlf. 51 74 11 73

Turid Damgaard
Økonomi
E-post
Telefon 51 74 30 17