Resahaugen skole

 Resahaugen skole ligger på skoleområdet på Jørpeland og er skole for småskoletrinnet, 1. - 4. klasse i Jørpelandsområdet. Skolen har ca. 400 elever.

Telefon til skolen er 51742670

Fra høsten 2022 blir Resahaugen skole slått sammen med Fjelltun skole. Dette skoleåret blir en overgangsfase. Vi har allerede nå felles ledelse på de to skolene. Gerd Næss Barka er rektor. Videre er vi tre avdelingsledere med hvert vårt ansvarsområde. Brit Valheim: Resahaugen 1.-4. trinn, Eva Kristin Kolstø: Fjelltun 5. + halve 7.trinn. Klara Strand Halsne: Bjørheimsbygd 6.trinn + halve 7.trinn.

Allerede nå kommer vi til å slå sammen hjemmesidene våre. I en tid framover vil siden litt etter litt bli revidert til en samlet side for hele 1. - 7.trinn. 

Skolene våre er i en spennende prosess. Vi gleder oss til å flytte inn i nye flotte lokaler. Og vi tror det blir en god løsning å få hele barneskolen under samme paraply.

Adresse

Fjelltunvegen 37

4103 Jørpeland