Økonomi

Økonomiavdelingen fører regnskapene for Strand kommune og Strand kirkelige fellesråd.
 

Avdelingen leverer følgende tjenester:

 

Regnskap og budsjett - Økonomiplan og budsjett i henhold til lovverk og politiske vedtak.

Økonomiske analyser, rapporteringer og saksbehandling.

Regnskapsavslutning og løpende regnskapsføring, inn- og utbetalinger.

Økonomiveiledning til og oppfølging av virksomhetene.

 

Fakturering / innfordring - Fakturering av betalbare tjenester i kommunen.

Oppfølging av ubetalte krav, gjennom aktiv egeninnfordring eller ved hjelp av Lindorff.

Samarbeid med NAV om privatøkonomisk rådgivning.

 

Skatt - Sikrer rettidig innbetaling av skatter og avgifter som blir utlignet/fastsatt, evt gjennom innfordring. Veileder og kontrollere arbeidsgivere.

 

Eiendomsskatt - Sørger for taksering og saksbehandling av de eiendommer som er underlagt eiendomsskatt, utlegging av skattelister, fakturering og innfordring av skatten.

 

Innkjøp - Sikrer at kommunens innkjøp skjer iht lovverk og politiske vedtak. Bidrar til effektive innkjøp og økt kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og evaluering av anbud. Bruk av e-handel.

 

Finansforvaltning - Innskudds- og låneforvaltning (NAV har ansvar for sosiallån). Låneopptak.

 

Barnehage og SFO - Beregner og utbetaler tilskudd til private barnehager. Samordnet barnehageopptak. Endring av plass. Behandler søknad om reduksjon i foreldrebetaling - barnehage.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også