Midlertidig gebyrfritak

Viktig informasjon til eiere av flere gards-, bruks- eller seksjonsnummer:

 
Det pågår for tiden et stort arbeid med å omtaksere eiendommer i Strand kommune. Takstene skal danne grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for 2019 og fram i tid. 

I forbindelse med omtakseringen vil det lønne seg å slå sammen eiendommer fordi det vil innføres en stykkpris på tomter.
 
Det å slå sammen eiendommer har hittil i 2018 kostet søkeren 230-350 kr. Kommunestyret vedtok i sitt møte 20. juni å gi fritak for dette gebyret. Fritaket gjelder i perioden 21.06.2018 - 31.12.2018.
 
For kommunen er det en fordel at eiendommer, tilleggsareal, små parseller etc. som grenser til hverandre slås sammen. For deg som innbygger kan det være en fordel å slå sammen gards- og bruksnummer fordi eiendommens areal øker, noe som igjen kan påvirke utnyttelsesgraden på din eiendom.
 
Vi vil derfor oppfordre våre innbyggere til å benytte denne anledningen til å slå sammen gards- og bruksnummer mens det er gratis, og slik at du kan redusere eiendomsskatten fra og med 2019.