Utregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten for din eiendom fremkommer ved at det gjøres en takstfaglig vurdering av eiendommen ut fra Strand kommunes retningslinjer for eiendomsskatt. Forslag til takst legges fram for Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget. Kommunestyret fastsetter eiendomsskattesats i desember hvert år. Den eiendomsskatten du skal betale er summen av eiendomsskattegrunnlaget multiplisert med eiendomsskattesatsen.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.