Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten. Strand kommune gjennomfører en slik omtaksering i løpet av 2018. Nye takster skal gjøres gjeldende fra 2019. Hvert år i 10-års perioden takseres eiendommen på nytt hvis det har skjedd endringer på tomtestørrelse eller endring på bebyggelse. Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene to ganger i året (mars og september).