Kunngjøring - skatteliste

Strand kommune kunngjør (01.03) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i 6 uker på kommunens internettsider og i papirformat i skranken på publikumsmottaket i Rådhuset.

 

Lenke til lister:

Skatteliste 2019 (PDF, 985 kB)

Fritaksliste (PDF, 113 kB)