Klage eiendomsskatt

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si innen 12. april. Kort begrunnelse for klagen må foreligge. Vi ber om det benyttes eget klageskjema. Det finner du på kommunens nettsider og i resepsjonen på rådhuset.

 

Klagefrist for eiendomsskatten i 2019 utløp den 12. april 2019