Faktura

Strand kommune endrer faktureringen av kommunale avgifter i 2021.

 

Feieavgiften faktureres i sin helhet 1. termin.

Eiendomsskatt under kr 1000 faktureres i sin helhet 1. termin.

Alle andre avgifter fordeles på 12 terminer.

 

Første faktura for eiendomsskatt mm. sendes i slutten av januar med forfall 20. februar.  

Neste faktura sendes i slutten av februar med forfall 20. mars osv.