Faktura

Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt skal betales i to avdrag: 20. april og 20. oktober.