Eiendomskattelistene 2021

Her finner du eiendomsskattelistene for 2021. (PDF, 2 MB)

Listene ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 15.01.21 – 7.2.21.

Ser du feil i grunnlaget ber vi deg sende dette skriftlig til oss. For enkelthets skyld ønsker vi at du benytter klageskjemaet som du finner her: Klageskjema 

Ønsker du å klage på fastsatt eiendomsskatt, er klagefristen fredag 26.2.2021.

Eiendomsskattelisten finner du her: Skatteliste 2021 (lenke)

Eiendommer med fritak for eiendomsskatt i henhold til §§ 5 eller 7 finner du her: Fritaksliste 2021 (PDF, 112 kB)