Eiendomsskatt

I Strand kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier med videre.

 

Det er kommunestyret som fastsetter skattesatsen hvert år i forbindelse med budsjettvedtak. Skattesatsen for 2018 er 2,8 promille for bolig og fritidsbolig og 7 promille for næring, verk og bruk.

 

 

Fakta om eiendomsskatt i Norge:

  • Eiendomsskatten er en frivillig, kommunal beskatningsform. Kommunestyret i den enkelte kommune avgjør hvorvidt kommunen skal ha eiendomsskatt.
  • Totalt 366 kommuner skriver ut eiendomsskatt i 2017.
  • Kommunen har selv ansvar for å befare og taksere eiendommene til bruk i eiendomsskattesammenheng.
  • Eiendomsskatten er en bruttoskatt. Skattyters gjeld kommer ikke til fradrag.
  • Eiendomsskattesatsene skal være mellom èn og syv promille. Ved første gangs utskriving må skattesatsen ikke overstige èn promille.
Hanne K. Fjelde Krog
økonomisjef
E-post
Telefon 51 74 30 94
Mobil 452 26 996