Søknad om dispensasjon fra vann og avløpsnormen for Strand kommune

Det er anledning til å søke dispensasjon fra enkelte bestemmelser i VA normen, eks. fra avstandskravet for byggetiltak og ledningsnett.

 

Søknad om dispensasjon fra VA normen behandles av Strand kommune. Søknaden skal være begrunnet.

 

Søknad om dispensasjon skal sendes inn i forkant av en eventuell byggesak, eller senest samtidig. Arbeidet på ledningsnettet eller byggetiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger dispensasjon / tillatelse.

 

Ved søknad skal det benyttes eget skjema (link til skjema).

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Fagsjef: Lene Beadle
Rådhusgaten 2, 4100 Jørpeland Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : lene.beadle@strand.kommune.no
Telefon
: 51743048