Kontaktinformasjon

Strand kommune har inngått avtale med IVAR IKS om drift og forvaltning av vann og avløp i kommunen.

IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta Strand kommune sine plikter når det gjelder kommunal vannforsyning og avløpshåndtering for private og næringsabonnenter.

Ved akutte hendelser på offentlig vann- og avløpsanlegg utenom ordinær arbeidstid, kontakt vakttelefonen,

tlf: 975 07 200.

Lene Beadle
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 51 74 30 48
Mobil 47509581,48508498,9750722
Elisabeth Vollebekk Meling
Ingeniør IVAR Strand
E-post
Telefon 51 74 30 47
Mobil 990 24 647