6 Overtakelse

Utbygger er ansvarlig for å innkalle fagavdelingene Bygg og eiendom og Vann og avløp til overtakelsesbefaring. Innkalling skal avtales med aktuelle kontaktpersoner og skal skje skriftlig senest 3 uker før befaring.

Ved komplett levert sluttdokumentasjon og etter godkjent protokoll fra overtakelsesbefaring, så bekrefter de respektive avdelinger hver for seg skriftlig at sluttdokumentasjonen er godkjent og at anlegget er overtatt til drift og vedlikehold av Strand kommune. Skriftlig bekreftelse fra fagavdelingene skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til Byggesak.

 

Strand kommune, avd. Bygg og eiendom, stiller vilkår om 3 års helårs vedlikeholdsdrift av grøntanleggene, inkludert lekeplasser. Skjøtselsperioden regnes fra overtakelsesdato. Det vises til norm for uteanlegg for ytterligere informasjon