5 Dokumentasjon

Komplett teknisk sluttdokumentasjon skal være innlevert til Strand kommune minimum 2 uker før ferdigbefaring. Se VA-norm for krav til sluttdokumentasjon.

Sluttdokumentasjonen skal levers i 2 format;

  1. Digital versjon oversendes til postmottak@strand.kommune.no, med kopi per e-post til saksbehandler før det avtales tidspunkt for forhåndsbefaring/overtakelse.  
  2. To stk. permer som inneholder papirkopi og digital kopi av sluttdokumentasjonen skal overleveres senest på befaring.

 

Generelle krav til teknisk sluttdokumentasjon:

  • Kumkort for alle kummer.
  • Videoinspeksjon med skriftlig rapport.
  • Innmåling og foto av alle bend med forankringsplate.
  • Kontrollskjema for tetthetsprøving av trykkledning.
  • Kontrollskjema for tetthetsprøving av selvfallsledninger.
  • Innmålingsdata på alle tekniske detaljer på det offentlige- og private ledningsnettet. Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner (kummer, pumper, ventiler etc.) skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard.
  • Dokumentasjon på hvor private stikk er knyttet til kommunalt nett.
  • Desinfeksjonsdokumentasjon.