2 Forhåndskonferanse

Utbygger skal avtale forhåndskonferanse med VA-avdelingen hvor prinsipper for de tekniske planene blir gjennomgått.

 

Dersom utbygger har spørsmål angående merverdiavgift på infrastruktur i forbindelse med utvikling av nytt boligområde, ta kontakt med leder for Plan og Forvaltning.