Betalingssatser pr tjeneste
Tittel Publisert Type
Barnehager 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Barnehage.JPG
Bibliotek 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Bibliotek.JPG
Brann 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned brann.JPG
Byggesaker 2018

24.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned byggesak.JPG.pdf
Feiing 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned feiieavgift.JPG
Festeavgift 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned festeavgift.JPG
Gravetillatelser 2019

24.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gravetillatelse 2019.pdf
Jord og skogbruk 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned jord og skogbruk.JPG
Kaier og havner 2018

24.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingsregulativ for kaier.pdf
Kart og oppmåling 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned kart og oppmåling.JPG
Kino 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Kino.JPG
Kulturskolen 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned kulturskolen.JPG
Legetjenester 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned legetjenester.JPG
Offentlig bad_ basseng 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Offentlig bad.JPG
Omsorgstjenester 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned omsorgtjenester.JPG
Renovasjon 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned renovasjon.JPG
Ryfylke læringssenter 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Ryf lær.JPG
Skattesatser 2018

24.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skattesatser 2017.pdf
Fysioterapi 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned fysioterapi.JPG
Skolefritidsordning 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned SFO.JPG
Startlån 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned startlån.JPG
Utleie Folkets hus 2018

24.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utleie Folkets hus 2017.pdf
Utleie Torghuset 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Utleie torghuset.JPG
Vann og avløp 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned vann og avløp.JPG
Skjenkebevilling 2018

24.01.2017 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned skjenkebevilling.JPG
Gebyrregulativ for vann og avløp 2018 - Strand kommune

27.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned gebyrregulativ2019.pdf
Skjenkebevilgning 2019

22.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjenkebevilgning 2019.pdf
Jord og skogbruk 2019

23.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jord og skogbruk 2019.pdf
Gebyrforskrift Vann og avløp 2019

14.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrforskrift Vann og avløp 2019.pdf
Vann og avløp 2019

20.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vann og avløp 2019.pdf
Skjermbilde

03.10.2019 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Skjermbilde.JPG
sfo2019

03.10.2019 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned sfo2019.JPG
Prisliste 2020

14.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prisliste 2020 internett.pdf