Dagtilbud - aktivitetstilbud

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Hva er dagaktivitetstilbud?

Et tilbud på dagsenteret skal gi deg et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt aktivitetstilbud som bidrar til en meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Tilbudet skal være forutsigbart. Vi vektlegger arbeidsrettede aktiviteter, kommunikasjon, fysisk aktivitet, sansestimulering og sosial fungering.

Hvem kan søke?

Personer med nedsatt funksjonsevne og som har et behov for et aktivitetstilbud.

Hvordan søke?

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester finner du her.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Behandling av søknad

Kommune skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at dere får det tilbudet som passer best for dere, kommer vi på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret.

Dere kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Pris

Dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede er organisert slik at bruker betaler transport og mat selv. Der tjenesten inkluderer spesialtransport til/ fra aktivitetssenteret skal det betales egenandel etter gjeldene satser.

Kontaktpersoner

Laila Dyvik, virksomhetsleder miljøtjenesten tlf. 472 32 568

Lov og retningslinjer

Dagtilbud er en av tjenestene kommunen tilbyr for å oppfylle sine forpliktelser etter helse - og omsorgstjenesteloven.

Det er ikke en tjeneste kommunen er pålagt å ha etter § 3-2, men må overfor mange brukere likevel inngå i tjenestetilbudet for at det skal kunne sies å være forsvarlig og verdig, jamfør § 4-1.

Et tilpasset dagtilbud kan sikre at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre jamfør § 1-1 nummer 3.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.