Støttekontakt/ Fritidskontakt

Støttekontakt/ Fritidskontakt

Hva er fritidskontakt/ støttekontakt?

Fritidskontakter tilrettelegger kultur og fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser. En fritidskontakt kan hjelpe deg med å delta i sosialt samvær med andre på ulike aktiviteter. Målet er at du skal få en meningsfull fritid i sosialt fellesskap. Tilbudet kan være en til en, eller i gruppe.

Hvem kan få tilbud om fritidskontakt/ støttekontakt?

Dersom du trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse kan du søke om fritidskontakt. Barn, voksne og eldre som har behov for å få hjelp til ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. For å få fritidskontakt/støttekontakt må du ha et behov som er av en slik art at du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Slik søker du

Du søker om støttekontakt ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om støttekontakt eller andre tjenester kan passe.
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Behandling av søknad

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis, men du må dekke egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten som for eksempel svømmehall, kinobillett, mat osv.

Kontaktperson

Mona Tjensvold: 908 26 017

Møyfrid Moskvil: 907 74 958

Lovhjemmel

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a, andre ledd

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nummer 6 bokstav b.

Vil du bli støttekontakt?

Støttekontakter bidrar til oppfølging og støtte til blant annet kultur og fritidsaktiviteter for personer som på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse har behov for nødvendig helse- og omsorgstjenester.

Som støttekontakt hjelper du andre mennesker til et mer sosialt liv blant annet ved å engasjere dem i forskjellige fritidsaktiviteter. En må ofte jobbe minimum en fast kveld i uken og en må kunne tilrettelegge fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Du må være over 16 år og ha et ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre. Du bør være aktiv, like nye utfordringer og være engasjert.

Du bør også ha gode kommunikasjonsferdigheter og ha evne til å motivere og glede andre og kunne ta initiativ. Og ikke minst, liker å ha det gøy på jobb!

Hvordan søke om å bli støttekontakt:

Dersom du ønsker å bli støttekontakt må du fylle ut registreringsskjema.

Send ferdig utfylt skjema til: Strand kommune, Pb 115, 4126 Jørpeland.

Timelister for støttekontakter

Timelister for støttekontakter.

Anne Gunn Høyland
Virksomhetsleder
Telefon 51 74 29 12
Mobil 92 62 27 17