Botilbud for demente

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Botilbud for demente

For en person med hukommelsessvikt er det viktig med trygge rammer, og kjente ting rundt seg. Strand Kommune driver demensomsorg både på Tau og Jørpeland. Dette er døgnbaserte omsorgstjenester med tett oppfølging fra personalet.

Leilighetene innredes etter eget ønske med møbler og ting som har betydning for den som bor der. I leiligheten kan beboeren og familien ha et privatliv, med et alltid tilgjengelig personale i nærheten.
Erfaringsmessig ser vi at demente søker fellesskapet. De fleste i dementavdelingen spiser felles måltider, og deltar i enkle fellesaktiviteter i stuen.
En annen særs viktig arbeidsredskap er et  bakgrunnsopplysningsskjema, som fylles ut av familien, slik at personalet skal vite noe om mennesket før demensen, at man kan formidle trygghet ved kjennskap til hvem den enkelte er og har vært.

På Jonsokberget i er det 30 leiligheter for aldersdemente.
Hvert bofellesskap består av 8 leiligheter,  institusjonsavdelingen har 6 plasser. Hver avdeling har stor fellesstue, og felleskjøkken, og med fast tilknyttet personell.

På Tau består demensomsorgen av 16 boenheter i institusjon, fordelt over to etasjer. Selv om dette er institusjonsplasser er det mulig å ta med en del private eiendeler for å sette sitt eget preg på rommet. Hver etasje består av 8 rom med bad og toalett. Stor felles stue og kjøkken. Det er  en fast personalgruppe som jobber i hver etasje.