Sykehjem

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Sykehjem

I Strand kommune har vi tilbud om institusjonsplasser og hjemmebaserte tjenester.

Institusjonsavdelingene omfatter sykehjemmet, demensomsorgen på Tau, og ett (av 4) bokollektiv for demente på Jørpeland. Sykeavdelingen har 16 plasser.

Heldøgsbaserte hjemmebaserte tjenester omfatter alle service- og omsorgsboliger på hhv Tautunet og Jonsokberget. De fleste vil få tilbud om hjemmebaserte tjenester, da bare de aller sykeste får tilbud om sykehjem.

For å søke på demenstilbud, må du gå inn på "botilbud ved demens".