Parkeringskort

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. Søkeren vil måtte bo eller oppholde seg i Strand over noe tid for å kunne få parkeringskort.

Bjørg Holta
Sekretær
E-post
Telefon 51 74 24 03