Tjenestetilbudet til utviklingshemmede

Tjenestetilbudet til utviklingshemmede

Strand kommune tilbyr utviklingshemmede dagsenter, dagaktiviteter, avlastning/skolefritidsavlastning (SFA) og tilrettelagte boliger.

Miljøtjenestene skal sikre:

  • tilrettelegging, slik at brukeren kan utvikle seg i forhold til sine individuelle forutsetninger
  • helhetlig og samordnet tilbud

Det vektlegges omsorg, respekt, mestring, selvbestemmelse og medvirkning.