Tjenestetilbudet til utviklingshemmede

Tjenestetilbudet til utviklingshemmede

Strand kommune tilbyr utviklingshemmede dagsenter, dagaktiviteter, avlastning/skolefritidsavlastning (SFA) og tilrettelagte boliger.

Miljøtjenestene skal sikre:

  • tilrettelegging, slik at brukeren kan utvikle seg i forhold til sine individuelle forutsetninger
  • helhetlig og samordnet tilbud

Det vektlegges omsorg, respekt, mestring, selvbestemmelse og medvirkning.

Slik søker du

Du søker om omsorgsbolig ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om omsorgsbolig eller andre tjenester kan passe.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester