Botilbud for personer med demens sykdom

Botilbud for personer med demens sykdom

Bo tilbud for personer med demens sykdom

På Tautunet og Jonsokberget er det ulike botilbud med heldøgnsomsorg.
-    Bokollektiv for personer med demens
-    Institusjonsplass med forsterket bemanning
-    Institusjonsplass for personer med demens.

For tiden er det to plasser som tildeles til avlastning / korttid.