Rehabiliterings- og korttidsavdeling

Rehabiliterings- og korttidsavdeling

Jonsokberget Bo- og Aktivitetssenter har en avdeling for rehabilitering og korttid. Pasientene kommer fra både sykehus og fra hjemmet. I tillegg har avdelingen tilbud om avlastning, korttidsopphold og akuttopphold.

Oppholdet er planlagt og avgrenset, i et tverrfaglig miljø med en klar målsetning for oppholdet. Hovedmålet er å kunne klare seg lengst mulig hjemme. Det vektlegges trening i daglige funksjoner. Avdelingen har fokus på egentrening i samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut.